Associations Archives - Hoang Ha International Logistics

1466506139.jpg

Ngày 20/6/2016, Hiệp hội All In One (AIO) khai mạc hội nghị AGM 2016 của hiệp hội tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. AGM là hội nghị thường niên của các công ty chuyên ngành logistics và forwarding làm việc và hợp tác chặt chẽ với nhau thông qua Hiệp hội All In One.


Facebook